هدیه سال جدید به تمام کاربران
تاریخ : 1395/12/15

به نام خدا
رسیدن سال نو شمسی را به شما کاربران گرامی تبریک عرض مینماییم.
به همین مناسبت به تمام کابرانی که از تاریخ 1395/12/1 تا تاریخ 1396/01/13 اقدام به ثبت سایت خود نمایند به هر سایت 1500 امتیاز به عنوان هدیه تقدیم خواهد شد.
امیذوارم سال جدید برای همه شما سالی پر از برکت باشد